Materials i recursos per treballar a l'aula d'acollida

http://www.xtec.cat/crp-pladelestany/recursos/acollida.htm