Imatges i Dibuixos

Dibuixos per pintar: http://www.dibuixos.cat/

Magatzem d'icones: http://www.xtec.es/dnee/mic/

Catalunya amb imatges: http://www.gencat.cat/llengua/viure/imatges/

Imatges de fruites i hortalisses: http://www.5aldia.es/cat/tot/tot02.htm

Làmines temàtiques: http://www.dicdidac.cat/home/cel/didac/indexlam.jsp?USUARI=&SESSIO=

Imatges per fer poemes: http://www.imagechef.com/ic/poem/