Les TIC a l'aula d'acollida

El grup de treball de tutors i tutores de les aules d’acollida de les escoles de primària de Salt ha elaborat un recull d’adreces relacionades amb cada un dels onze temes del nivell inicial de català A1. Algunes de les direccions i d'altres també les podreu trobar a l'apartat d'unitats didàctiques que trobareu a l'índex del bloc.

Espero que us sigui útil!

http://blocs.xtec.cat/tutoresaasalt/