Programació aula acollida TIC. UNITATS DIDÀCTIQUES

Activitats per a treballar la programació de llengua nivell inicial de català.

1. L'ESCOLA2. LA ROBA

3. EL COS
3.1 EL CUERPO HUMANO

3.2 VAIG AL METGE

4. LA FAMILIA

5. ELS ANIMALS

6. LA CASA

7. ELS OFICIS

8. ELS MITJANS DE TRANSPORT