ACTIVITATS

Conjunt d'activitats multimèdia per treballar les diferents habilitats bàsiques del coneixement lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure.

Jclic: http://clic.xtec.cat/es/jclic/
Galí: http://clic.xtec.cat/gali/
Vincles: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm
Muds de mots: http://www.edu365.cat/eso/acollida/mud_mots/index.htm