OBERT PER VACANCES

La "junta de Castilla Y León" deixa obert per vacances!
Aquí trobarem material de reforç, està classificat en tres grups, infantil, primària i secundària:

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/verano2010/index.htm