Històries per treballar la comprensió oral i escrita.


Són històries per treballar la comprensió oral i escrita. També es pot treballar en castellà, anglès i francés...http://www.childtopia.com/index.php?module=home&func=coce&myidioma=spa&idphpx=juegos-educativos